Diensten
 


Gerechtelijke invordering (dagvaarding)
 


Ondanks uw minnelijke procedures en herhalingsbrieven blijft uw debiteur in gebreke / betwist hij de schuld / weigert hij te betalen?

Om de gedwongen invordering van uw schuldvordering voort te zetten, moet u in het bezit zijn van een uitvoerbare titel. Meestal zal het een vonnis zijn (tussen handelaren kan het de voorkeur verdienen om te kiezen voor de zogenaamde C.R.O.S.-procedure, die minder duur is).

Om dit vonnis te verkrijgen, moet de tegenpartij eerst voor de bevoegde rechtbank worden opgeroepen. Die oproeping voor de rechtbank wordt een “dagvaarding” genoemd.

De gerechtsdeurwaarders zijn de enige die bevoegd zijn om dagvaardingen uit te vaardigen, en de Studie Bordet kan zorgen voor de betekening van uw dagvaardingen.

In geval van eenvoudige geschillen (bv. terugvordering van onbetaalde facturen) kan de studie het dagvaardingsexploot opstellen, dat exploot betekenen en de zaak op de rol inschrijven. U moet zich dan op de geplande hoorzitting aanmelden, waar u uw rechten kunt doen gelden.

In het geval van een complex geschil dat een specifieke juridische argumentatie vereist, dient u contact op te nemen met uw gebruikelijke advocaat, die een ontwerp van dagvaarding in de juiste vorm opstelt en deze doorstuurt naar een gerechtsdeurwaarder voor betekening.

Als u geen advocaat kent, kan de Studie Bordet (dankzij een decennialang opgebouwd netwerk) u in contact brengen met een bekwame en gekwalificeerde advocaat die een dagvaardingsontwerp zal opstellen en/of u op de hoorzitting zal vertegenwoordigen.

De Studie Bordet past het tarief toe zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 30 november 1976. Aangezien de kosten van een dagvaarding verschillen naar gelang van vele factoren, zoals de waarde van de vordering, de noodzaak van een vertaling, de bevoegde rechtbank, enz…, is het onmogelijk de precieze kost van een dagvaarding te vermelden.

Er zij echter op gewezen dat de kosten van de rolstelling vanaf nu niet langer door de partij die de dagvaarding uitvaardigt moeten worden voorgeschoten. Deze kosten zullen aan het einde van het proces worden betaald door de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Dit verlaagt de dagvaardingskosten drastisch (van 20 tot 25% voor het vredegerecht en van 40 tot meer dan 50% voor de Rechtbank van eerste aanleg en de Ondernemingsrechtbank).

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor iedere vraag in dit verband.

Contact

S.C.-S.P.R.L. Alain Bordet
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication

Geachte mevrouw, Geachte meneer,
Ons land kampt nog steeds met het probleem van Covid-19. Wij en onze cliënten proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende gezins- en beroepssituaties van ieder van ons.
Indien u van ons een uitnodiging tot betaling of een akte heeft ontvangen, willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten:

- Indien u niet tot een getroffen sector behoort (horeca, evenementensector, economische werkloosheid, enz.): wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te betalen, zodat u extra kosten kunt vermijden.
- Als u tot een getroffen sector behoort en niet kunt betalen: neem onmiddellijk contact met ons op zodat we samen de meest geschikte oplossing kunnen vinden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.
This is default text for notification bar