Debiteurzone
 


Roerende procedure
 


Waarover gaat het?
 

Wanneer een schuldeiser houder is van een uitvoerbare titel (vonnis, notariële akte, dwangschrift, enz.) om de betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen, kan hij beslissen om het meubilair van zijn schuldenaar in beslag te laten nemen en te laten verkopen.

De procedure van beslag op roerend goed verloopt in verschillende stappen:

  1. Bevel tot betaling: dit is uw laatste kans om het beslag op roerend goed te voorkomen. Soms wordt die akte aan de betekening gehecht om de kosten te beperken.
  2. Beslag op roerend goed: dit is de handeling waardoor de gerechtsdeurwaarder uw meubilair markeert en de datum en het tijdstip van de verkoop ervan vaststelt (ten minste één maand na de datum van het beslag). Vanaf dit moment kunt u uw meubilair in principe niet meer verkopen of weggeven op straffe van eventuele strafrechtelijke vervolgingen.
  3. Proces-verbaal van aanplakking: het is een publiciteitsakte die potentiële geïnteresseerde kopers waarschuwt dat uw meubilair op een bepaalde datum, tijd en plaats te koop worden aangeboden (meestal het veilinghuis van de gerechtsdeurwaarders in Bressoux).
  4. Proces-verbaal van verwijdering: dit is de akte die de gerechtsdeurwaarder opstelt wanneer uw meubilair wordt verwijderd door de verhuizer of de takeldienst in het geval van een voertuig. Dat proces-verbaal beschrijft de goederen die worden verwijderd.
  5. Proces-verbaal van verkoop: dit is de akte die de gerechtsdeurwaarder opstelt op het ogenblik van de verkoop. Het vermeldt de verkochte goederen en de prijs ervan.
  6. Verdeling van de verkoopprijs: alle inbeslagnemingen hebben een collectief karakter. Dit betekent dat ze niet alleen ten goede komen aan de schuldeiser die het beslag heeft laten uitvoeren, maar wel aan al uw schuldeisers. De gerechtsdeurwaarder zal dus alle schuldeisers moeten ondervragen en de verkoopprijs onder hen moeten verdelen volgens hun voorrecht.

Het kan gebeuren dat de verkoopprocedure wordt opgeschort, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanzuiveringsplan. Indien het plan vervolgens niet meer wordt nageleefd, kan de gerechtsdeurwaarder de roerende procedure hervatten.

Om dit te doen, betekent hij of zij een nieuwe verkoopdatum. Zoals de naam al doet vermoeden, bepaalt de gerechtsdeurwaarder een datum van verkoop van de in beslag genomen goederen en de procedure zal worden voortgezet zoals hierboven beschreven volgens het PV van aanplakking. Die methode is goedkoper dan een nieuw beslag te laten leggen.

Waarom reageren?
 

Zoals u heeft begrepen, wordt uw meubilair, als u niet reageert, op een openbare veiling verkocht.

Hoe te reageren?
 

Het ideaal is natuurlijk om zo snel mogelijk te reageren om te voorkomen dat de procedure wordt voortgezet met de problemen, stress en kosten die ermee gepaard gaan.

U heeft verschillende mogelijkheden:

  • Om het dossier in één keer te vereffenen teneinde het exact te betalen bedrag te kennen, kunt u contact opnemen met de Studie of uw dossier online raadplegen. De betaling van het saldo maakt uiteraard een einde aan de procedure.
  • Een betalingsschema met de studie bepalen door ons een schriftelijke of telefonische aanvraag te sturen.
  • Als het beslag net gelegd is, kunt u de goederen binnen tien dagen na de inbeslagname in der minne verkopen (na die termijn van tien dagen is het niet meer mogelijk). Het doel van deze procedure is dat de prijs op het moment van een minnelijke verkoop over het algemeen hoger is dan de prijs die bij een gedwongen verkoop zou worden verkregen. Als u voor de minnelijke verkoopprocedure kiest, dient u dringend contact op te nemen met de Studie, hoe dan ook voor het vervallen van de periode van tien dagen.
  • Als u het niet eens bent met het beslag (als u vindt dat er geen beslag had mogen worden gelegd op goederen of als goederen de eigendom van iemand anders zijn, bijvoorbeeld) is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om verzet aan te tekenen bij de beslagrechter. Dit brengt echter risico’s met zich mee en u wordt daarom sterk aangeraden om hierover een advocaat te raadplegen.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication