De Studie Bordet
 


Onze opdracht en onze bevoegdheden
 


Ononderbroken opdracht
 

Slechts één interveniënt, van de minnelijke tot de gerechtelijke procedure
> garantie van een volledige controle over het proces en centralisatie vanaf de invoering van het dossier tot de afsluiting ervan.

Professionalisme
 

De Gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar en een ministerieel ambtenaar die door de Koning wordt aangesteld na een veeleisende en selectieve opleiding (Licentie/Master in de Rechten, schriftelijke en mondelinge wedstrijd)
> garantie van een strikte behandeling door een rechtsbeoefenaar.

Deontologie
 

De Gerechtsdeurwaarder is onderworpen aan strikte en bindende regels die vergezeld gaan van voorbeeldige sancties in geval van niet-naleving
> garantie dat de geldende bepalingen strikt worden nageleefd.

Monopolie en openbaarheid
 

Enkel een Gerechtsdeurwaarder kan een gerechtelijke beslissing ten uitvoer leggen en de terugvordering ervan langs wettelijke weg voortzetten op basis van een tarief opgelegd bij Koninklijk Besluit.
> garantie van doeltreffendheid en openbaarheid

 

RBP/GDPR
 

De bekrachtiging van de Europese verordening is een voortzetting van de strikte regels die voor het beroep gelden.
> garantie dat uw persoonlijke gegevens volledig worden bewaard.

Contact

S.C.-S.P.R.L. Alain Bordet
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication

Geachte mevrouw, Geachte meneer,
Ons land kampt nog steeds met het probleem van Covid-19. Wij en onze cliënten proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende gezins- en beroepssituaties van ieder van ons.
Indien u van ons een uitnodiging tot betaling of een akte heeft ontvangen, willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten:

- Indien u niet tot een getroffen sector behoort (horeca, evenementensector, economische werkloosheid, enz.): wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te betalen, zodat u extra kosten kunt vermijden.
- Als u tot een getroffen sector behoort en niet kunt betalen: neem onmiddellijk contact met ons op zodat we samen de meest geschikte oplossing kunnen vinden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.
This is default text for notification bar