Debiteurzone
 


Minnelijke procedure
 


Waarover gaat het?
 

De ingebrekestelling is een brief waarmee de gerechtsdeurwaarder die door uw schuldeiser is gemandateerd, u uitnodigt om uw schuld te betalen. Er zij op gewezen dat uw schuldeiser niet verplicht is deze stap te doorlopen alvorens een gerechtelijke procedure in te stellen. Het geeft je gewoon een laatste kans. Het is dus aan u om die kans te grijpen.

Voor zover u voldoet aan de voorwaarden van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van consumentenschulden, zal de ingebrekestelling voor u gratis zijn. Met andere woorden, als in de ingebrekestelling wordt vermeld dat het een minnelijke en buitengerechtelijke invordering betreft, zullen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de wet van 20 december 2002, kan de kost van de ingebrekestelling bij de verschuldigde bedragen worden opgeteld.

Afhankelijk van het geval kan de ingebrekestelling worden gevolgd door verschillende stappen (herinneringsbrief, SMS, telefonische herinneringen, …).

Die verschillende stappen vormen de minnelijke procedure, maar zijn geenszins verplicht voordat de gerechtelijke procedure wordt ingesteld.

Waarom reageren?
 

Indien u niet reageert op de ingebrekestelling, kan uw schuldeiser u dagvaarden om voor de rechter te verschijnen zodat deze zich over uw geval kan uitspreken.

Als dat het geval is, moet u zich ervan bewust zijn dat niet alleen de hoofdsom van uw schuld ten uwe laste komt, maar ook de verwijlinteresten, de forfaitaire schadevergoedingen en alle kosten van de gerechtelijke procedure.

Hoe te reageren?
 

Naar aanleiding van deze brief, kunt u:

  • onmiddellijk uw schuld integraal betalen via het rekeningnummer en de referte vermeld op de ingebrekestelling. Om dit te doen, kunt u een veilige online betaling doen of naar de loketten van de studie gaan die over een bancontact betaalterminal beschikken (zonder transactiekosten voor u);
  • een aflossingsplan voorstellen om uw schuld in termijnen terug te betalen als u niet in staat bent deze in één keer af te lossen. Dit voorstel wordt geanalyseerd op basis van het bedrag van de schuld en de instructies van uw schuldeiser. U kunt ook kiezen uit verschillende opties (per telefoon, aan het loket of via het contactformulier);
  • de ingebrekestelling schriftelijk betwisten via het contactformulier of door uw betwisting per post te sturen. Dit zal in ieder geval zorgvuldig worden geanalyseerd en er zal zo spoedig mogelijk een vervolg aan worden gegeven.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication