Debiteurzone
 


CROS
 


Waarover gaat het?
 

Onder bepaalde voorwaarden (de belangrijkste voorwaarden zijn dat de geldschuld niet wordt betwist en dat beide partijen bij de KBO zijn ingeschreven), kan een schuldeiser die een uitvoerbare titel wenst te verkrijgen om de tenuitvoerleggingsprocedure tegen zijn schuldenaar in te stellen, besluiten geen gebruik te maken van het gemene recht (met andere woorden dagvaarding) maar van de procedure voor de invordering van niet-betwiste geldschulden.

Deze procedure is sneller en goedkoper dan de dagvaardingsprocedure.

De aanmaning tot betaling die u ontvangen heeft is de eerste daad van die procedure.
Die aanmaning vermeldt namelijk de identiteit van uw schuldeiser, de afrekening van de verschuldigde bedragen, de stukken waarmee u de geldigheid van de vordering kunt controleren evenals een antwoordformulier.

De aanmaning opent een periode van een maand waarin u kunt reageren.

Waarom reageren?
 

Als u niet binnen de termijn van één maand reageert, ten vroegste één maand en acht dagen na de datum van de aanmaning, wordt een proces-verbaal van niet-betwisting opgemaakt.

Dat proces-verbaal, waarvan de kosten ten uwe laste worden gebracht, wordt via een computerapplicatie naar een magistraat gestuurd.

Deze magistraat zal de regelmatigheid van de procedure controleren en het PV van niet-betwisting uitvoerbaar verklaren.

De procedure kan dan worden voortgezet met alle wettelijke middelen (betekening-bevel, beslag op roerend goed, loonbeslag, enz.) op basis van de door de magistraat afgegeven titel.

Hoe te reageren?
 

Binnen de maand van de aanmaning zijn er drie opties voor u beschikbaar:

  • Het saldo vermeld in de aanmaning betalen, in welk geval de procedure beëindigd wordt;
  • Betalingsfaciliteiten aanvragen: om dit te doen, moet u absoluut gebruik maken van het antwoordformulier dat bij de aanmaning is gevoegd. In het kader van die procedure kan immers een eenvoudig e-mail- of telefoongesprek wettelijk niet in aanmerking worden genomen.
    Zolang het plan wordt gerespecteerd, wordt de procedure opgeschort. Indien de betalingen zouden worden onderbroken, zou het PV van niet-betwisting worden opgemaakt voor het nog verschuldigde saldo op het moment van het laatste betaalde voorschot;
  • De schuld betwisten: het is essentieel dat de betwisting gerechtvaardigd is EN om gebruik te maken van het antwoordformulier dat bij de aanmaning is gevoegd. In het kader van die procedure kan een eenvoudig e-mail- of telefoongesprek wettelijk niet in aanmerking worden genomen.
    Uw betwisting stopt de procedure. Een van de voorwaarden van die procedure is immers dat de schuldvordering niet wordt betwist.
    Er moet echter rekening mee worden gehouden dat niets uw schuldeiser ervan weerhoudt om een nieuwe dagvaardingsprocedure met de bijbehorende kosten in te stellen. U moet dus voorzichtig blijven.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication