Debiteurzone
 


Dagvaarding
 


Waarover gaat het?
 

Een dagvaarding is een oproeping om te verschijnen op een rechtszitting.

De datum en het tijdstip van verschijning evenals het adres van de rechtbank waar u zult verschijnen, worden in de akte vermeld.

De dagvaarding bevat ook de identiteit van de persoon op wiens verzoek u wordt opgeroepen en de redenen voor de oproeping.

De dagvaarding heeft verschillende doeleinden, in het bijzonder en vooral om een gerechtelijke beslissing te laten geven en deze vervolgens ten uitvoer te laten leggen (bevel, beslag op roerend goed, loonbeslag, enz.).

Door de dagvaarding wordt de verjaring gestuit en, in sommige gevallen, beginnen de interesten te lopen.
Nadat de dagvaarding is betekend, wordt het origineel van de dagvaarding naar de griffie van de bevoegde rechtbank gestuurd, zodat deze de zaak op de rol van de rechtbank (op de agenda) kan inschrijven.

Waarom reageren?
 

Als u in dit stadium niet reageert en de hoorzitting laat doorgaan, wordt in principe een vonnis bij verstek tegen u gewezen.

Naast de overlast die dit kan veroorzaken, zullen de bedragen die u na de uitspraak van het vonnis verschuldigd bent, hoger zijn dan de bedragen die u op het moment van de dagvaarding verschuldigd bent, omdat de rechter u in principe zal veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.

Deze kosten worden door de rechter berekend en zijn het totaal van de volgende posten:

  • De kosten van de dagvaarding die aan u werd betekend;
  • Kosten van de eventuele registratie (in principe van € 50 tot € 165) en de bijdrage aan het Fonds voor rechtsbijstand (minimaal € 20);
  • Procedurevergoeding: dit bedrag wordt door de rechter vastgesteld en kan variëren van € 90 (voor vorderingen onder de € 250) tot € 36.000.000 (voor vorderingen boven € 1.000.000.000).

Deze bedragen worden gerechtvaardigd door het feit dat de partij die in het gelijk wordt gesteld een gerechtsdeurwaarder moest betalen om de dagvaarding te starten en een advocaat om haar op de zitting te vertegenwoordigen.

Hoe te reageren?
 

Het hangt ervan af of u de van u gevorderde bedragen al dan niet herkent.

ALS U DE SCHULD ERKENT
Idealiter neemt u contact op met de gerechtsdeurwaarder om hem/haar te vragen u te informeren over het bedrag dat u moet betalen teneinde de hoorzitting te vermijden.

Er dient te worden opgemerkt dat als u betaalt voordat de zaak op de rol is ingeschreven, u de kosten van de “Registratie” en het “Bijdragefonds voor rechtsbijstand” bespaart. Het bedrag dat je op deze manier kunt besparen varieert tussen € 60 en enkele honderden euro’s.

Als de zaak al op de rol is ingeschreven maar de datum van de zitting nog niet is verstreken, is het nog steeds de moeite waard om de betaling te doen, omdat u “slechts” ¼ van de procedurevergoeding in plaats van het volledige bedrag hoeft te betalen als het vonnis is gewezen (u bespaart dus ¾ van de procedurevergoeding, die maximaal € 36.000 bedraagt).

Aangezien het onmogelijk is om zelf te bepalen of de zaak al ingeschreven is of niet en het moeilijk kan zijn om precies te berekenen hoeveel geld er nodig is, is het sterk aangeraden om contact op te nemen met de studie om het exacte saldo te kennen dat moet betaald worden en in welke termijn.

In principe kan er geen aanzuiveringsplan zijn voor een dagvaarding, maar dit kan wel het geval zijn wanneer het plan voor de hoorzitting eindigt. U wordt dus geadviseerd om hiervoor ook contact op te nemen met de Studie.

Als u van een aanzuiveringsplan wilt genieten, kunt u ook naar de hoorzitting gaan en dat plan aan de rechtbank voorstellen. Indien deze laatste het plan aanvaardt, zal het in het vonnis worden aangegeven en zal de tenuitvoerleggingsprocedure worden opgeschort zolang het plan wordt nageleefd.

ALS U INTEGENDEEL DE SCHULD BETWIST
Het is het beste om naar de hoorzitting te gaan om te voorkomen dat u bij verstek wordt veroordeeld en in beroep moet gaan.

Idealiter raadpleegt u een advocaat (eventueel via het Bureau voor Rechtsbijstand).

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication