Gerechtsdeurwaarder
 


Tarieven
 


Het tarief van de handelingen en tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken wordt bepaald door het Koninklijk Besluit van 30/11/1976. Op strafgebied is het Koninklijk Besluit van 23/08/2015 van toepassing.

De bedragen bepaald bij die Koninklijke Besluiten worden jaarlijks geïndexeerd.

U kunt het huidige tarief raadplegen op de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De bedragen bepaald bij Koninklijke Besluit zijn van openbare orde: gerechtsdeurwaarders kunnen niet meer vorderen dan wat is bepaald, maar ook niet minder. Dit garandeert de gelijkheid tussen de justitiabelen.

Ook de deurwaarderskosten zijn sinds 1 januari 2012 aan de btw onderworpen.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication