Debiteurzone
 


Betekening van de titel
 


Waarover gaat het?
 

De betekening is een handeling waarbij de ene partij via een gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel ter kennis van de andere partij brengt.

Die uitvoerbare titel kan een vonnis bij verstek (in afwezigheid van een van de partijen) of op tegenspraak (in aanwezigheid van alle partijen) zijn, maar ook een dwangbevel afgevaardigd door de overheid (Belgische Staat, gemeente, gewest, RSZ, RSVZ…) of van een sociaal verzekeringsfonds zonder tussenkomst van een rechter. Het kan ook een notariële akte zijn.

Ongeacht de titel die wordt uitgesproken of afgegeven, moet die worden betekend alvorens de tenuitvoerleggingsprocedure, in het bijzonder het beslag op roerend goed, van start gaat.

De betekening geeft de schuldenaar het recht om, in principe, binnen een maand na de betekening beroep in te stellen (verzet of hoger beroep), maar deze termijn is soms korter (bijvoorbeeld in strafzaken of in geval van bijdragen van de RSZ). Als u in ieder geval beroep wenst aan te tekenen, wordt u sterk aangeraden om een advocaat te raadplegen (eventueel via het Bureau voor rechtsbijstand).

Er zij op gewezen dat de betekening in bepaalde gevallen (dwangbevel, vonnis houdende voorlopige tenuitvoerlegging, enz.) vergezeld kan zijn met een bevel tot betaling, om te voorkomen dat de kosten van twee akten aangerekend worden. In dat geval kan de gedwongen uitvoering (bv. inbeslagneming – uitzetting) in principe doorgaan ondanks uw verzet of hoger beroep.

Waarom reageren?
 

Bij het vervallen van de beroepstermijn en voor zover u zich op geen enkele wijze manifesteert (beroep – betaling – verzoek om aanzuiveringsplan), wordt de beslissing definitief en wordt de procedure voortgezet tot de verkoop van uw meubilair of uw gebouw en/of een derdenbeslag op uw loon (*).

(*) Op voorwaarde, natuurlijk, dat het om een invorderingsdossier gaat. Betekeningen kunnen voorkomen in andere gevallen, zoals een echtscheiding, voogdij, een werkongeluk… In die gevallen is er geen uitvoeringsprocedure als zodanig.

 

Hoe te reageren?
 

Zodra u de betekening van een akte ontvangt, kunt u:

  • Verzet of beroep doen (de gerechtsdeurwaarder kan u uitleggen hoe te werk gaan);
  • Een betaling verrichten;
  • Een aanzuiveringsplan voorstellen om de betaling van uw schuld in de tijd te spreiden;
  • Een raadsman raadplegen.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication