news

Opzoeking van inkomsten

Zolang zij in het bezit zijn van een uitvoerbare titel (arrest, vonnis, dwangschrift…), hebben gerechtsdeurwaarders sinds 26/11/2018 rechtstreeks en onmiddellijk toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Om de bron van de inkomsten van de schuldenaar te kennen, was het vóór 26/11/2018 noodzakelijk om verschillende instanties (RSZ, RVA, FOD Pensioenen, …) per brief te raadplegen, met de kosten en de vertragingen die dit met zich meebracht.

Dankzij de nieuwe toepassing ingesteld door de Nationale Kamer kunnen we voortaan onmiddellijk weten of een schuldenaar een werkgever heeft (en de identiteit van deze laatste) of dat hij werkloos is of dat hij bijvoorbeeld een pensioen ontvangt.

Hierdoor kunnen we sneller dan voorheen een volledig profiel van debiteuren opstellen en dus nog beter bepalen wat de meest geschikte opvolging van het dossier is.