Etude Bordet - Diminution des coûts des huissiers

Aanzienlijke daling van de kosten!

Momenteel moeten de gerechtsdeurwaarder en zijn verzoeker, om een zaak op de rol in te schrijven, een vergoeding van 30 tot 375 euro voorschieten, afhankelijk van de rechtbank.
Dat recht moet dan op de schuldenaar worden verhaald zodra de uitspraak is gewezen.
De wet van 14 oktober 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 en in werking getreden op 1 februari 2019, maakt een einde aan die praktijk.

Vanaf die datum zal de partij die de dagvaarding uitvaardigt, de rolrechten niet langer moeten voorschieten op het moment van inschrijving. Die kosten zullen immers verschuldigd zijn door de in het ongelijk gestelde partij en worden pas na afloop van het geding opeisbaar.

De rechten worden dan teruggevorderd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

In de praktijk betekent dit een vermindering van de totale dagvaardingskosten van 20% tot 25% voor geringe geschillen (minder dan 2.000 EUR) die bij de Vrederechter worden ingediend en van 40% tot meer dan 50% voor geringe geschillen die bij de Rechtbank van eerste aanleg of de Ondernemingsrechtbank worden ingediend.