Etude Bordet - Diminution des coûts des huissiers

Aanzienlijke daling van de kosten!

Momenteel moeten de gerechtsdeurwaarder en zijn verzoeker, om een zaak op de rol in te schrijven, een vergoeding van 30 tot 375 euro voorschieten, afhankelijk van de rechtbank.
Dat recht moet dan op de schuldenaar worden verhaald zodra de uitspraak is gewezen.
De wet van 14 oktober 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 en in werking getreden op 1 februari 2019, maakt een einde aan die praktijk.

Vanaf die datum zal de partij die de dagvaarding uitvaardigt, de rolrechten niet langer moeten voorschieten op het moment van inschrijving. Die kosten zullen immers verschuldigd zijn door de in het ongelijk gestelde partij en worden pas na afloop van het geding opeisbaar.

De rechten worden dan teruggevorderd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

In de praktijk betekent dit een vermindering van de totale dagvaardingskosten van 20% tot 25% voor geringe geschillen (minder dan 2.000 EUR) die bij de Vrederechter worden ingediend en van 40% tot meer dan 50% voor geringe geschillen die bij de Rechtbank van eerste aanleg of de Ondernemingsrechtbank worden ingediend.

Geachte mevrouw, Geachte meneer,
Ons land kampt nog steeds met het probleem van Covid-19. Wij en onze cliënten proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende gezins- en beroepssituaties van ieder van ons.
Indien u van ons een uitnodiging tot betaling of een akte heeft ontvangen, willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten:

- Indien u niet tot een getroffen sector behoort (horeca, evenementensector, economische werkloosheid, enz.): wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te betalen, zodat u extra kosten kunt vermijden.
- Als u tot een getroffen sector behoort en niet kunt betalen: neem onmiddellijk contact met ons op zodat we samen de meest geschikte oplossing kunnen vinden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.
This is default text for notification bar